[quotcoll orderby=”random” limit=1]

Välkommen till hemsidan för Zeitgeist stadsavdelning i Helsingborg och för Nordvästra Skåne. Zeitgeiströrelsen är en social gräsrotsrörelse som tar ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt helhetsgrepp på vårt sätt att leva på Jorden. Vårt nuvarande samhällssystem, med den stora bankbluffen i centrum, är kortsiktigt och ohållbart i sin konstruktion och måste ändras till ett långsiktigt och hållbart.

Problemen
Hur kan vi tillåta spekulationsekonomi, krig, reklam för ökad konsumtion, ekonomins förfalskade historiebeskrivning, förstörelse av skog, mark och hav, för stort användande av fossila bränslen, föroreningar av dricksvatten och annat som förstör vår miljö, vårt klimat och vår sociala situation?
På en rymdfärja kan man inte leva över sina tillgångar, och man måste visa hänsyn och leva tillsammans på ett rättvist, solidariskt och jämställt sätt, och vi lever ju faktiskt på en rymdfärja, vars namn är Jorden!
Vi har en kasinoekonomi, som är det rätta namnet på dagens kapitalism, som förstör mer än de flesta människor verkar förstå!
Mer än 170 länder är idag fastlåsta i denna centralbanksekonomi som kommer att fortsätta att förstöra precis allt, om vi inte väljer en annan väg.

Vägen till kunskap om dagens situation
Titta på de fantastiska filmerna Addendum och Moving Forward som finns med svensk text på Media-sidan.
Om du vill ha en snabb inblick i Zeitgeiströrelsens budskap, titta på någon av intervjuerna med Peter Joseph på Media-sidan.
Zeitgeiströrelsen och Monetärdemokrati (Humanitetens ekonomi), samt Nya ekonomiska systemet (Kapitalismen avslöjad – Den gigantiska bankbluffen, ett enastående politiskt och ekonomiskt bedrägeri), ger dig sanningar som du tidigare inte sett eller kunnat finna på grund av alla dimridåer som släpps ut i kapitalismens fotspår.
En klar bild framkommer, som visar att vi inte kan lösa mänsklighetens, djurens och Jordens problem inom nuvarande utdaterade ekonomiska system. Vi måste ändra vårt nuvarande ekonomiska system, om vi skall lämna över en planet till kommande generationer som det går att leva på.
Det är dags att ta nästa steg i samhällsutvecklingen! Skall vi verkligen fortsätta att lyssna på traditionell massmedia, politiker och personer och grupperingar i maktposition, och fortsätta att blunda för de sätt som finns att leva bortom ekonomisk tillväxt och allt elände det för med sig?

Lösningar (se även OM-sidan)
Zeitgeist visar hur en värld som vi alla vill leva i kan se ut. Monetärdemokrati och Nya ekonomiska systemet visar bra vägar för hur en övergång till det samhället kan se ut. Och det är inga konster och illusioner som nuvarande system. Det är logiskt, förnuftigt, miljö- och klimatvänligt, och till skillnad från nuvarande system, baserat på naturens enkelhet.
Alla organisationer, politiska partier och andra grupper som pratar om att förbättra världen, borde kasta sig över information som denna.
Men då krävs något mera från de som säger att man vill skapa ett riktigt bra samhälle.
Det behövs en revolution! En revolution av sinnet! Det är dags att börja tänka utanför boxen.
Vi arbetar nu inom ett system som är välfärdsfientligt!
Men, informationen och kunskapen för att förändra finns. Det är bara att studera den och ta den till dig. Efter det har vi möjlighet att förändra våra värderingar, vårt beteende och våra handlingar och sedan organisera oss på ett sätt som är det bästa möjliga för alla.
Insikten du kommer att få är att den Värld vi nu måste skapa, utifrån den minst sagt problematiska ekologiska, sociala och ekonomiska situationen som råder, faktiskt är den Värld som praktiskt taget alla människor vill ha, och den ligger inom räckhåll för oss.
Det är ingen utopi!
Vi kan förändra. Vi är dem som vi har väntat på!
Varför skall vi inte organisera oss och leva på ett sätt som är bra för hela mänskligheten, bra för alla djur, och inte minst, bra för vårt hem Jorden?

Bor du i Helsingborg, Nordvästra Skåne, Skåne, Götaland, Sverige, Skandinavien, Europa eller i någon annan del av Världen och är intresserad av vad vi håller på med?
Ta då kontakt med oss på kontaktsidan.