Zeitgeiströrelsens ståndpunkter kan sammanfattas i följande punkter:

 

  • Förvaltning av jordens naturresurser: När de har inventerats, kommer jordens naturtillgångar inte längre att ägas privat. De kommer att förvaltas enligt de allmänna hållbarhetsprinciperna kring bevaring, återvinning och optimering.
  • Inga pengar, byteshandel, handel eller egendom: Det monetära värdet av varor motsvarar inte den faktiska fysiska tillgången på naturresurser, eller deras praktiska värde, vilket är nyckeln till framgång för den typ av hållbart globalt samhälle som Zeitgeiströrelsen förespråkar. Inkomst är en förutsättning för individer att upprätthålla liv i ett monetärt system. Detta skapar i sin tur behov av att råvaror kontinuerligt köps och säljs och att varor kontinuerligt produceras i syfte att se till att driften av sociala funktioner bibehålls. Detta i kombination med konkurrens om marknadsandelar, skapar ett överflöd av varor som normalt överstiger efterfrågan på dem, vilket i sin tur tär på naturresurser och kan skapa onödigt mycket avfall.

    Vidare skapar det inneboende vinstmotivet i ett monetärt system ett incitament för att öka vinsten oavsett påverkan på människor eller miljön. När arbetskraften flyttas eller läggs ut, tar den antingen bort arbetarnas källa till försörjning, eller drar fördel av billig arbetskraft.
    Vissa tillverkare och företag har avslöjats med att förorena miljön genom dumpning av sina biprodukter och avfall för att spara pengar istället för att ta hand om dem ordentligt. Andra tillverkare drar fördel av en process som kallas planerat åldrande i syfte att öka försäljningen av sina produkter över tiden. Med allmän tillgång till varor och tjänster som tillhandahålls av en hållbar metod för produktion baserad på tillgänglighet, optimering och bevarande, kan dessa problem som orsakas av en monetär ekonomi lösas.

  • Automation: Maskinautomation är mer produktivt än mänskligt arbete och frigör människor från att utföra repetitiva och tråkiga uppgifter.
  • Teknologiskt enande av jorden: Globala nätverk av teknologisk infrastruktur krävs för att övervaka planetens resurser i realtid, och för att teoretiskt avgöra den mest effektiva användningen av resurserna för att lösa planetariska problem.
  • Vetenskaplig metodik: Beslutsfattande gällande produktionsmetoder, vilka varor och tjänster som ska tillhandahållas, stadsplanering och resursoptimering, bibehållande och återvinning kommer att uppnås genom att analysera relevanta trender och data och genom användandet av vetenskapliga metoder.
  • Hållbara stadssystem: Med hjälp av en systematisk strategi för ett hållbart globalt samhälle, kan stadssystem fungera som mikrokosmos till det globala nätverkets tekniska infrastruktur. Stadssystemet kan innehålla all tillverkning, varor och tjänster som människor kommer att använda dagligen inom stadens gränser. Stadssystemet skulle i realtid använda en cybernetisk centraldator som övervakar energi och resursutbud, användning och andra relevanta uppgifter. Centraldatorn förmedlar därmed informationen till andra stadssystem som utgör makrokosmos av en teknologiskt enad värld.

 

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Zeitgeistr%C3%B6relsen