Böcker som inte handlar om eller nämner Zeitgeist, men som visar på problemen på Jorden.
Lösningarna på problemen, vilket inte tas upp i böckerna, är Zeitgeist!

Alf Hornborg – Myten om maskinen – 2010
(Alf hävdar att modern teknik förutsätter ett slags globalt nollsummespel med ojämna resursflöden, som gör det möjligt för rikare delar av världssamhället att vinna tid och rum på bekostnad av de fattigare delarnas människor och miljö)

REKOMMENDERAS
Anders Silverfall – Monetärdemokrati, En ny human världsordning – 2015
(Boken reder ut vad som skulle hända om mänskligheten började tillverka pengar genom principen gåva istället och därmed undvek den inbyggda brist på pengar som lån mot ränta oundvikligen skapar. Fram träder ett humant samhälle utan penningbrist, en monetärdemokrati. Konsekvenserna av detta genomtränger allt.)

REKOMMENDERAS
Anders Silverfall – Monetärdemokrati, Växelverkan med kapitalismen och vägen till det penninglösa samhället – 2016
(Boken är en direkt fortsättning på Monetärdemokrati, en ny human världsordning, och fördjupar de tekniska lösningarna på penningproblemet i gränsytorna mellan monetärdemokratin och kapitalismen i växelverkan samt visar på en väg till slutmålet, det humana penninglösa samhället. Detta är en bok om de djupa mänskliga krafter som är i rörelse för skapandet av en bättre värld.)

REKOMMENDERAS
Anders Silverfall – Monetärdemokrati, Humanitetens ekonomi – 2017
(Boken är den tredje och sista samlingsboken av Anders Solverfall, där de två föregående böckerna är inbakade. Monetärdemokrati, Humanitetens ekonomi är standardverket om Monetärdemokrati. Allt framtida nytt material kommer antingen ges i form av artiklar eller andra kompletterande skrifter.)

Anders Wijkman och Johan Rockström – Den stora förnekelsen – 2011
(En berättelse om allt som måste ske om vi inte skall förstöra miljön)

REKOMMENDERAS
Andreas Cervenka – Vad är pengar – 2012
(Det här är boken för dig som fortfarande tror att ekonomi måste vara svårt. Han förklarar hur allt hänger ihop i en allt mer komplicerad och snabbrörlig världsekonomi)

REKOMMENDERAS
Andreas Cervenka – Vad gör en bank – 2017
(Den här boken handlar om problemet som är inbyggt i ekonomins innersta kärna, bankerna!)

Andreas Malm – Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent – 2009
(Vi har väntat länge redan, och ju längre vi väntar, desto nödvändigare är det att angreppet på de fossila bränslena blir kompromisslöst: en revolution)

Ann-Helen Meyer von Bremen och Gunnar Rundgren – Jorden vi äter – 2012
Årets bok 2013 av Naturskyddsföreningen
(Går det verkligen att producera mat till alla utan att jorden förstörs?)

Archie Duncanson – Hushålla med Jordens resurser – 2012
(Omställning för en tryggare framtid i en värld med minskande resurser)

Björn Forsberg – Omställningens tid – 2012
(Om tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid)

Bo Sandelin – Ekonomin i EU – 2013
(Boken beskriver de stora dragen i medlemsländernas ekonomi och klargör också innebörden av BNP och andra nationalräkenskapsbegrepp)

Christer Sanne – Hur vi kan leva hållbart 2030 – 2012
(Kan vi fortsätta att leva ett modernt och bekvämt liv i Sverige och ändå “rädda världen”?)

Christer Sanne – Keynes barnbarn: En bättre framtid med arbete och välfärd – 2007
(Den kände ekonomen Keynes förutspådde att vi skulle arbeta mindre då produktionen blev effektivare. Vi har istället valt att konsumera mera!)

Clay A Johnson – Information till döds, om konsten att leva i ett informationssamhälle – 2012
(En bok som på ett övergripande sätt tar upp konsekvenserna av att leva i ett modernt informationssamhälle)

David Graeber – Skuld, de första 5000 åren – 2012
(Skuldhantering har blivit en huvudfråga i internationell politik. Men ingen tycks veta exakt vad begreppet skuld står för eller hur man ska förhålla sig till det. Denna flexibla innebörd är i själva verket orsaken till begreppets makt. David hjälper till att reda ut begreppen.)

David Jonstad – Kollaps – 2012
(Ju större komplexitet, ju större risk för kollaps i ett samhälle)

David Korten – Agenda för en ny ekonomi – 2009
(Här visas en agenda vars syfte är att skapa en ny ekonomi med ambitionen att skapa ett bättre liv för alla, snarare än att bara maximera vinster)

David Stuckler, Sanjay Basu – Åtstramning till döds – 2014
(Åtstramning till döds berättar om hur dagens globala ekonomiska inriktning får konsekvenser in på bara huden och gör oss sjuka, svaga och deprimerade.)

Dennis Pamlin – En gränslös accelererad ekonomi – 2001
(Hur våra möjligheter ser ut för att styra kapitalflöden i en globaliserad värld. Bland annat tio saker du kan göra för en hållbar ekonomi – på allt från ett par minuter till en livstid)

Ellen Hodgson Brown – Bankerna och skuldnätet – 2008
(Det här är boken som avlivar myterna om pengar och som visar hur de privata bankerna har skapat ett globalt nät av skulder som håller oss fångna i träldom.)

Erik S Reinert – Global ekonomi – 2016
(Boken visar på ett bra sätt hur rika länder blev rika och varför fattiga länder förblir fattiga, och som vanligt stämmer inte vår nuvarande massmediala bilden gentemot vad som presenteras i denna utmärka bok)

Formas fokuserar – KliMATfrågan på bordet – 2008
(I 21 artiklar skriver 30 forskare om mat och klimat)

Göran Hjort – Pengar, ett miljöproblem – 2009
(Visar sambandet mellan dagens alarmerande miljöproblem och önskemålet om en ständig ekonomisk tillväxt)

Göran Hjort – Garantiinkomst – 2012
(Garantiinkomst-ett enkelt rättvist och värdigt system)

Hans Palmstierna – Plundring, svält, förgiftning – 1967
(Hans bok är en levande klassiker, oöverträffad i svensk miljöväckelse. Samhällskritiken träffade mitt i veka livet, vare sig det gällde jordflykt eller övergödning, valjakt, resistenta bakterier eller USA:s kemiska krigföring i Vietnam. Han såg problemen och satte in dem i ett politiskt sammanhang. Vissa förslag kan te sig otidsenliga, men en bra bok att läsa för de som vill få ett historiskt perspektiv på miljörörelsens kamp)

REKOMMENDERAS
Helena Granström – Det som en gång var – 2016
(Boken kretsar kring frågan: Hur kan vi människor, med den kunskap vi i dag besitter, acceptera att vi rör oss mot en oåterkallelig förstörelse av vår egen livsmiljö?

Henrik Teleman – Hållbarhetens villkor – 2013
(15 artiklar om kulturell hållbarhet och om hur vi kan härma naturen för att skapa hållbara lösningar)

Isabella Lövin – Tyst hav, jakten på den sista matfisken – 2007
(En bok om utfiskningen av våra hav)

Jan Bergstrand – Världsekonomin och vi – 2014
(Den här boken är skriven för företagsledare, studenter och andra personer som vill förstå den ekonomiska utvecklingen i omvärlden. Den tar däremot inte upp grundproblemet med dagens ekonomi. Hur vi skapar pengar?)

Jan Wiklund – Bygg landet igen! – 2014
(Boken hävdar att det är finanskriserna – eller rättare sagt finansialiseringen av ekonomin – som ligger i grunden.)

Jesper Roine – Sammanfattning av Thomas Pikettys Kapitalet i det tjugoförsta århundradet – 2014
(Denna sammanfattning förklarar på ett tillgängligt sätt Pikettys forskning, resonemang och förslag till åtgärder)

Jonathan Saffran Foer – Äta djur, 2011
(Författarens slutsats är att det inte är fel att äta kött, men att det sannolikt är fel att äta den köttbit man har framför sig på tallriken)

Joris Luyendijk – Simma med hajar – 2015
(Under två år försökte han förstå Londons bankvärld. Steg för steg tog han sig allt djupare in i finanskvarterens slutna rum. “Vi lever i ett finansiellt system som absurt men bäst beskrivs som ett passagerarplan med brinnande motor och tom cockpit, skriver Joris)

Klas Eklund – Vår ekonomi – 2013
(Den här boken är skriven för att förklara termer, samband och utvecklingen inom samhällsekonomin. Den tar däremot inte upp grundproblemet med dagens ekonomi. Hur vi skapar pengar?)

Klas Fregert – Inflation – 2007
(Boken ger svar på vad inflation är, hur den uppstår och vilka dess effekter är)

Kristian Borg – After Work, Farväl till arbetslinjen – 2013
(Olika författare diskuterar idéer som arbetstidsförkortning, medborgarlön och lokala valutor. Det väcker frågor om kapitalismen, men också om vår existens.)

Lars-Olof Karlsson – Internationell ekonomi – 2013
(En aktuell och nyskriven bok som visar dagens ekonomiska situation som traditionell massmedia och hela utbildningssektorn framför den. Den tar däremot inte upp grundproblemet med dagens ekonomi. Hur vi skapar pengar?)

Loretta Napoleoni – Skurkkapitalismen – 2010
(Om hur den organiserade slavhandeln har återuppstått)

Maria Wemrell – En gränslös värld – 2003
(Information om de svåra och stora frågorna och ett bra underlag för diskussion om globaliseringen)

Mark Townsend och David Glick – 50 sätt att sabba planeten – 2009
(Här presenteras femtio konkreta tips för den som vill dra sitt strå till stacken och skynda på planetens undergång!)

REKOMMENDERAS
Mike Berners-Lee, Duncan Clark – Den brännande frågan: att förbruka hälften av världens olja, kol och gas är ödesdigert: hur tar vi oss ur beroendet? – 2014
(En aktuell bok som inte ryggar från att förmedla ett obehagligt budskap – här finns inget förmildrande, inget blidkande av politiska viljor eller vädjande till kommer­siella intressen – den säger bara som det är. Därtill utvecklar den svar på de utmaningar vi står inför.)

Misha Glenny – McMaffia, Brottslighet utan gränser – 2009
(Författaren visar hur den organiserade brottsligheten är närvarande även i vanliga människors liv)

Naomi Klein – Det här förändrar allt – 2015
(Världen går mot sin undergång och väldigt lite görs för att försöka undvika katastrofen. Hon argumenterar mot att kapitalismen eller marknaden skulle kunna lösa problemen.Det är en bok som säger att den här skräckberättelsen kan få ett lyckligt slut, och att det bestämmer vi)

Norrena Hertz – Det tysta övertagandet: Den globala kapitalismen och demokratins död – 2005
(Om hur företagen tar över politikens roll och i allt högre grad styr världen)

Norrena Hertz – Skuldfällan: Hotet mot de fattiga länderna och hur vi kan avvärja det – 2005
(För varje dollar västvärlden ger utvecklingsländerna i stöd, betalar utvecklingsländerna nio dollar tillbaka i räntor)

Per Björklund – Kasinolandet – 2017
(Boken slår hål på seglivade myter om den svenska bostadsmarknaden och beskriver den utveckling som gjort svenskarna till ett av världens mest skuldsatta folk)

Per Jensen – Hur mår maten?: Djurhållning och djurskydd i Sverige – 2012
(En bok om matproduktionens villkor i Sverige och hur det egentligen ser ut på gårdarna)

REKOMMENDERAS
Per Lundgren – Kapitalismen avslöjad! Den gigantiska bankbluffen, ett enastående politiskt och ekonomiskt bedrägeri -Del 1,2,3 – 2013
(En otroligt bra bok om ett pågående ekonomiskt samhällsbedrägeri i jätteformat, en gigantisk bankbluff, ett enastående politiskt och ekonomiskt bedrägeri. I trilogin avslöjas det som kallas ”kapitalismen” ända ner i sina grundvalar.
Den enda boken som inte bara informerar om problemet och har förslag inom nuvarande ekonomiska system, utan har bra förslag på lösningar på det grundläggande problemet, nämligen hur vi skapar pengar)
Läs boken och få mer information på “nyaekonomiskasystemet.se”.

Peter Wolfhagen – Vem äger sanningen, Om finansvärldens hysteriska resa – 2012
(En bra bok hur vi kan ta oss bort från det kortsiktiga tänkandet och de snabba klippen, för att istället tänka långsiktigt på kommande generationer)

Pål Steigan – En gång skall jorden bliva vår – 2011
(Boken handlar om nödvändigheten av att avlägsna den globaliserade kapitalismen innan den förstör jorden för våra efterkommande)

Richard Wilkinson, Kate Pickett – Jämlikhetsanden – 2010
(Budskapet i boken är att stora sociala förbättringar går att åstadkomma för alla grupper i hela samhället om politiken ­inriktas på det mest väsentliga: att minska ojämlik­heten)

Roland Paulsen – Arbetssamhället: Hur arbetet överlevde teknologin – 2010
(Behovet av arbete har tack vare den teknologiska utvecklingen aldrig varit mindre än idag.
Ändå arbetar vi mer än vad man gjort under större delen av den mänskliga historien.)

Roland Paulsen – Vi bara lyder: En berättelse om Arbetsförmedlingen – 2015
(En undersökning av byråkratiska ekorrhjul, och vad som får tjänstemän att nitiskt följa absurda regelverk de själva inte tror på. Resultatet är en personlig uppgörelse med hela idén om lönearbetets nödvändighet.)

Stellan Tengroth – Tillväxt till döds – 2011
(En bok för att se mönster, kunna reflektera och våga ställa de obekväma frågorna om tillväxt.)

Staffan Laestadius – Klimatet och välfärden – 2013
(Klimatförändringarna går allt snabbare. Vår moderna livsstil bygger på ett kolberoende som styr sättet att organisera både arbete och produktion. Vad kan då göras i Sverige för att vända utvecklingen?)

Svante Axelsson – Vår tid är nu – 2014
(I Vår tid är nu ger Svante Axelsson sin bild av hur övergången till ett hållbart samhälle kan se ut)

Åsa Brandberg – Pengar på planetens villkor – 2008
(En bok som frågar om dagens system är realistiskt utifrån våra önskemål om en hållbar ekologisk, social och demokratisk utveckling)

Thomas Erikson – Omgiven av idioter – 2014
(En bok som visar på en av de vanligaste orsakerna till konflikter i vardagen, dålig kommunikation, och hur man kan göra något åt det både i det personliga samt i organisatoriska situationer)

Thomas Erikson – Omgiven av psykopater – 2017
(En bok som visar på hur en psykopat använder sig av våra svagheter för att kunna utnyttja oss, och hur vi kan bli medvetna om och stå emot manipulation)

Örjan Appelqvist – Den brutala galenskapen – 2011
(Marknaden har blivit ett monster som ingen förstår. Vi kan givetvis stoppa vansinnet, om bara viljan finns!)


TV-program som inte handlar om eller nämner Zeitgeist, men som visar på problemen på Jorden.
Lösningarna på problemen, vilket inte tas upp i programmen, är Zeitgeist!

Ekonomernas skuld – 2014
Sök på Ekonomernas skuld på Youtube
(Hur kunde världens ledande ekonomer missa att vi var på väg mot den största finansiella kollapsen sedan 1930-talet? Vetenskapens värld granskar ekonomivetenskapen och den pågående skuldkrisen. I centrum står vår tids enorma finanssektor. Den ansågs vara ekonomins smörjmedel, men i stället tycks den ha blivit en svällande parasit, enligt kritiska ekonomer)

En rundresa i skatteparadisen – 2013
Sök på En rundresa i skatteparadisen på Youtube
(Med hjälp av skickliga skattejurister och smart planering lyckas stora internationella företag undvika beskattning. Följ med på en tur där miljardvinster trollas bort och möt de människor som har som jobb att gömma undan pengar för skattemyndigheterna)

Framgångsfällan – 2011
Sök Framgångsfällan å Youtube
(Är framgång alltid bra? Eller håller vår strävan efter mera, större, bättre på att förgöra både oss själva och vår planet?)

Glödlampskonspirationen – planerat åldrande – 2012
Sök Planerat åldrande på Youtube
(Titta på denna om du vill få en uppfattning om hur planerat åldrande började och fortsätter än idag i vårt konsumtionssamhälle)

Lönesänkarna – 2013
Sök på Lönesänkarna på Youtube
(Allt mindre av det växande välståndet kommer vanliga löntagare till del. Inte på hundra år har svenska löntagare fått så lite betalt för vad de faktiskt producerar. De senaste trettio årens ekonomiska politik har gjort Sverige till ett land med kraftigt ökande inkomstskillnader)

Novemberrevolutionen – 2004
Sök på Novemberrevolutionen på Youtube
(I november 1985 genomförde några få sammansvurna en reform som fick katastrofala följder för Sverige. Allt skedde i största hemlighet och utan onödig inblandning från riksdag och regering. Effekten blev så dramatisk att det i efterhand har liknats vid en kupp)

Omställning Sverige, transitionsweden.ning.com: Överdos – En film om nästa finanskris – 2010
(Överdos är berättelsen om vår tids största ekonomiska kris – den som ligger framför oss)

Underskastelsen.se: Stefan Jarl – Underkastelsen – 2010
(En film om de hundratals kemikalier vi alla idag bär i vårt blod, som ett resultat av den oerhörda mängd kemikalier vi sedan Andra Världskriget spritt i vår miljö och underkastat oss)

Överdos – 2010
Sök på Överdos på Youtube
(En film om den ekonomiska krisen 2008)


Radio som inte handlar om eller nämner Zeitgeist, men som visar på problemen på Jorden.
Lösningarna på problemen, vilket inte tas upp i programmen, är Zeitgeist!

Sommar och Vinter i P1
Sverigesradio.se eller SR-appen
Johan Rockström, professor i miljövetenskap sommarpratar 2015-07-12 och varnar för konsekvenserna om vi inte tar miljöfrågan på allvar NU!

 


Zeitgeiströrelsens radiokanal

Listen to internet radio with TZM Global Radio on Blog Talk Radio