0,00,00	Inledning om Mediabruset
0,02,00	Tal		
0,03,45	Zeitgeist Addendum
0,04,25	Inledning av Peter Joseph om det monetära systemet

0,06,45	DEL 1 - Det monetära systemet
0,07,00	Att skapa pengar ur tomma intet
0,12,50	Vad ger pengar värde
0,17,35	Ränta är icke existerande pengar
0,22,00	Modern form av slaveri

0,25,00	DEL 2 - Finansiell torped - att skuldsätta länder
0,38,50	Vem är kejsaren
0,41,00	Globalisering för vem 
0,44,10	Statistik på misslyckad hjälp av Världsbanken
0,48,00	Ekonomisk globalisering	
0,49,00	Lansering av terroristen

0,54,30	Del 3 - Ett hållbart samhälle
0,58,20	Industrin	
1,02,00	Vinst
1,03,30	Politik
1,06,20	Teknologin förbättrar våra liv
1,10,50	Mänskligt beteende
1,12,50	The Venus Projekt
1,14,40	Vi har resurserna
1,15,50	Resursbaserad Ekonomi
1,16,50	Energi
1,21,00	Transporter
1,23,20	Arbete
1,24,20	Automatisering
1,28,40	Incitament - myten om motivation
1,29,50	Utbildning
1,31,00	Civilisation - vi kan bli civiliserade

1,32,40	DEL 4 - Framtiden
1,36,25	Det är dags för förändring	
1,44,00	Villkorslös kärlek
1,52,10	Förslag till social transformation
2,03,07	Nu Kör Vi!