Tidpunkt       	       Kommentarer till avsnitten

0,00,00	Inledning	       Vad spelar roll?
0,05,30	En film av Peter Joseph	   Jacque Fresco´s liv visas
0,08,30	Zeitgeist Moving Forward   This shit has got to go, Jacque Fresco
0,08,40	Zeitgeist Moving Forward   Introduktion

0,09,10	DEL 1 Mänsklig natur	   Arv kontra miljö
0,10,30	Det är genetiskt	   Angående genetiskt beteende
0,17,50	Beroende	       Olika typer av beroende
0,20,00	Beroendemyten	       Mottagligheten hos individen
0,21,00	Miljö	           Livserfarenheten	
0,21,40	Miljö före födseln	   Under graviditeten
0,24,30	Miljö barndom	       Spädbarn
0,26,10	Minne	           Känslominne
0,28,30	Beröring	       Mänsklig beröring
0,29,40	Barndom	           Barns utveckling
0,34,50	Kultur	           Samhällens utveckling
0,38,20	Mänsklig natur	       Sammanfattning av DEL 1

0,42,10	DEL 2 Socialpatologi	   Social smärta/lidande
0,42,30	Marknaden		   Marknadens uppkomst
0,49,40	Välkommen till maskinen	   Ekonomikarusellen
0,55,50	Antiekonomi	       Det är vad vi använder idag
1,01,50	Värdesystemsoordning     Reklammanipulation
1,05,10	Ekonomerna	       Självmaximerande av pengar/varor
1,09,20	Monetärt system	       Skuld och ränta = Bedrägeri och Galenskap
1,20,50	Folkhälsa	       Avfallsmaskinen – Marknadssystemet
1,20,50	Folkhälsa	       Skuldmaskinen – Monetära systemet
1,26,50	Socioekonomiska system 	   Sammanfattning av DEL 2

1,30,10	DEL 3 Projekt Jorden	   Konstruera om den mänskliga civilisationen
1,43,10	Sann ekonomi 	       Sammanfattning – Ekonomisk framtida modell
1,44,30	RBE – Resursbaserad Ekonomi  Jacque Fresco från 1974
1,47,40	RBE – Resursbaserad Ekonomi  Förklaring av RBE
1,51,20	Städer	           Den ideala staden
1,53,40	Jordbruk	       Det alternativa jordbruket
1,55,00	Energi	           Förnybar el
1,56,00	Produktion	       Mekanisering
2,03,00	RBE – Resursbaserad Ekonomi  Sammanfattning av DEL 3 
2,07,30	Kulturens offer 	   Brottslighet ned med cirka 95 % imorgon

2,12,10	DEL 4 Uppstigningen	   Alternativ ideologi – Social evolution
2,14,40	Bortom inhängnande	   Maktens intresse styr
2,18,30	Frihet – demokrati	   Allt är till salu
2,23,40	Bortom toppen 	       Problemen idag – Olja
2,31,10	Början	           Förändringen av livet vi lever nu på jorden
2,32,40	Avslutning	       Avslutning av Moving Forward
2,38,50	Slutvinjett	       Detta är vår värld
2,41,25	Slut	           Nu Kör Vi!