Zeitgeiströrelsen är en social gräsrotsrörelse som erkänner merparten av våra globala problem som tekniska problem. Vi är en organisation för opinionsbildning kring hållbarheten på Jorden. Peter Joseph grundade Zeitgeiströrelsen 2008, och rörelsen har fått stor spridning och uppmärksamhet genom filmerna The Movie från 2007, Addendum från 2008 och Moving Forward från 2011.

Rörelsen gör åtskillnad mellan arbetet i rörelsen och de frågor som tas upp i Peter Josephs filmer, men för att förstå och kunna sätta sig in i rörelsens budskap är det bra att se Peter Josephs fantastiska filmer. Du kommer inte att ångra dig!

Lösningar
Vi vill öka människors medvetenhet om det monetära systemets tillkortakommanden och inbjuder alla att på ett fredligt sätt delta i dialogen och verka för en bättre värld där vi gemensamt arbetar för ett hållbart och rättvist samhälle, oavsett religion, social status eller politisk inriktning.
Det finns många olika sätt att leva. Trots detta ifrågasätter vi sällan de rådande sociala strukturerna eller deras egna sanna syfte, utan kopierar tidigare livsstilar som till stor del bara handlar om att finna ett jobb eller någon annan aktivitet som kan ge en inkomst och ett ”bra” liv.

Det finns ett val att göra, och du behöver göra det nu!
Skall vi fortsätta inom nuvarande ekonomiska system med att reglera, förhandla, avtala och försöka prata bort alla de tusentals problem som vi står inför ekologiskt, socialt och ekonomiskt, för att vi inte har pengar, och fortsätta att undvika prata om grundproblemet, vår centralbanksekonomi?
Eller skall vi genomföra en monetär omställning där vi börjar att skapa pengar, som vi gjort tidigare, för att genomföra det vi måste genomföra ekologiskt och socialt, och samtidigt fortsätta att skapa det vi behöver i ett välståndssamhälle?
Vi har ett komplext samhälle, men så här enkelt är det! Gör ditt val och resultatet kommer att bli därefter.

Första frågan behöver vi inte ens skriva mera om. Det är bara att se dig omkring, läsa lite på denna hemsida, ta till dig information om ekonomi, vår miljö och vårt klimat samt vår sociala situation på planeten för att förstå vart vi är på väg.
Nästa fråga gör att vi kan börja åtgärda alla de tusentals samhällsproblem som ältas av politiker, i massmedia och av samhället i stort. Börjar vi diskutera de tre samhällsavgörande frågorna som de flesta människor, av olika anledningar inte funderat på eller är redo att diskutera, kan vi lösa de flesta av våra samhällsproblem.
1. Vem eller vilka skall kontrollera de penningtillverkande maskinerna?
2. Vem eller vilka skall äga de pengar som de penningtillverkande maskinerna skapar ur tomma intet?
3. Enligt vilka regler skall pengar som skapas ur tomma intet föras ut i samhället?
När hörde du, eller läste något om dessa avgörande frågor, eller om hur vi kan organisera våra samhällen på ett mycket bättre sätt än idag?
Det är helt enkelt dags för en monetär omställning!

Bra förslag på lösningar får du tillgång till om du tittar på filmerna Addendum och Moving Forward av Peter Joseph samt läser om Nya ekonomiska systemet och om Monetärdemokrati – Humanitetens ekonomi. Då har vi helhetslösningar som ingen som vill alla människors väl kan ignorera.
Vägen ligger då utstakad mot en värld där människor kan leva i bra och hållbara samhällen som kommer att vara skapade för Alla människor, Alla djur och Hela vår natur.
Nu måste det väl ändå vara dags att börja arbeta mot en sådan värld, eller?

Just nu är det information och utbildning som vi sysslar med inom Zeitgeiströrelsen. Vi vill sprida idéerna om Zeitgeist och uppmana till diskussion.
Zeitgeist betyder tidsanda, och en ny tidsanda är precis vad vi människor och vår fantastiska planet behöver!

 

Kolla också in dessa sidor:


Zeitgeiströrelsen i Sverige


Zeitgeiströrelsen Internationellt


Zeitgeistfilmerna


Zeitgeiströrelsen på Youtube


Culture in Decline – Peter Josephs satiriska men seriösa webserie