Where are we now?
Här pratar Peter Joseph ingående om de många problemen i vårt socioekonomiska system. Filmen kan du se med “Googleöversatt” svensk text. Välj först “Engelska”, sedan “Översätt textning” för att se med svensk text.

Where are we going? – Del 1
Här pratar Peter Joseph ingående om de lösningar som finns att tillgå för att lösa många av mänsklighetens många problem. Filmen kan du se med “Googleöversatt” svensk text.

Where are we going? – Del 2
Filmen kan du se med “Googleöversatt” svensk text.